Dokumenty

Skontaktuj się z nami w celu dostarczenia dokumentów szkodowych.

Analiza

Po zapoznaniu się z pełną dokumentacją dokonujemy bezpłatnej analizy.

Możliwości

Przekazanie informacji
o możliwych działaniach oraz kwocie odszkodowania.

Odszkodowanie

Wypełnienie dokumentów
i wypłata odszkodowania na konto bankowe.

OD WIELU LAT POMAGAMY W BRANŻY ODSZKODOWAŃ

ZAWSZE NIEZAWODNI

Narodowy Fundusz Odszkodowań powstał w odpowiedzi na zapotrzebowanie rynku w zakresie kompleksowego i profesjonalnego doradztwa i obsługi w obszarze odszkodowań. Tworzymy zespół specjalistów od lat pracujących w odszkodowaniach. Posiadamy wieloletnie doświadczenie w branży. W naszym zespole łączymy osoby z wykształceniem zarówno finansowym, ubezpieczeniowym jak i prawniczym, co daje każdemu naszemu klientowi gwarancję fachowej pomocy i obsługi oraz pewność i bezpieczeństwo w prowadzeniu jego spraw o odszkodowanie.

DOŚWIADCZENIE

Nasze doświadczenie i znajomości wśród Ubezpieczycieli wielokrotnie są wykorzystywane aby uzyskać jak najwyższe kwoty odszkodowań, a szeroka dostępność do biegłych i rzeczoznawców potwierdza profesjonalną obsługę naszych klientów. Prowadzimy sprawy na terenie całej Polski oraz poza jej granicami. Reprezentujemy klientów zarówno w sprawach przedsądowych (ugoda), jak i w postępowaniach sądowych (przed sądem obu instancji).

INDYWIDUALNE PODEJŚCIE

Każda sprawa jest indywidualnie i bezpłatnie analizowana, a każdemu klientowi przydzielony jest indywidualny specjalista, który na bieżąco informuje o postępach i wynikach danej sprawy oraz odpowiada na wszelkie pytania. Dotychczasowe doświadczenia z rynków ubezpieczeniowych, finansowych i odszkodowań utwierdziły nas w przekonaniu, że klienci poszukują obsługi nastawionej na rozwiązywanie ich problemów oraz sprawnego wsparcia w uzyskaniu jak najwyższych odszkodowań.

BUDOWANIE RELACJI

Nie prowadzimy doradztwa prawnego opartego na długotrwałym i monotonnym prowadzeniu spraw o odszkodowania, bez perspektyw ich zakończenia i wypłaty pieniędzy. Dlatego od początku działalności naszym celem jest stworzenie właściwej relacji pomiędzy klientem, a specjalistą. Relacji opartej o zasady partnerstwa i wzajemnego zaufania aby współpraca z nami była godna rekomendowania.

OFERTA IDEALNIE DOPASOWANA DO POTRZEB KLIENTA

NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA PRZEZ NASZYCH KLIENTÓW

Każda sprawa przekazana do naszego specjalisty poddana jest bezpłatnej analizie.
Każdemu poszkodowanemu oddelegowany jest indywidualny opiekun, który każdorazowo informuje klienta o statusie danej sprawy oraz odpowiada na wszystkie pytania jakie się pojawią. Na każdym etapie sprawy konsultujemy wszystko z poszkodowanym i wspólnie podejmujemy decyzje.
Brak dokumentów jest często spotykany u klientów, jednak nie jest to problem. W takiej sytuacji przygotowujemy odpowiednie dokumenty i pełnomocnictwa aby pełną dokumentację szkodową otrzymać bezpośrednio od Ubezpieczyciela.
Co do zasady, każdy poszkodowany ma 3 lata od daty zdarzenia lub otrzymania ostatniej decyzji od Ubezpieczyciela aby zgłosić swoje roszczenie lub odwołać się od niekorzystnej decyzji. W niektórych jednak przypadkach (np. wypadki śmiertelne, poważne obrażenia ciała i inne) możliwe jest powrócić do spraw nawet kilkanaście lat wstecz.
Prowadząc sprawę zawieramy z każdym klientem umowę o dochodzenie roszczeń. Po analizie dokumentów, jej trudności oraz koniecznego zaangażowania ustalamy z klientem wysokość wynagrodzenia, podpisując umowę rozpoczynamy współpracę. Wynagrodzenie wypłacane jest po zakończeniu postępowania i wypłacie odszkodowania poszkodowanemu.
Nasze doświadczenie i umiejętności dokładnego analizowania akt szkodowych sprawiły, że dotychczas wygraliśmy każdą sprawę jaką dla poszkodowanych prowadziliśmy. Teoretycznie istnieje jednak możliwość przegrania sprawy – w takiej sytuacji klient nie ponosi żadnych kosztów związanych z naszą pracą i zaangażowaniem.
Absolutnie nie. Każdy ma prawo odwołać się od decyzji Ubezpieczyciela i fakt takiego odwołania lub otrzymania wyższego odszkodowania nie ma wpływu na wysokość tych zniżek.
Każdy poszkodowany w danym wypadku może dochodzić swoich roszczeń i świadczeń z wszystkich polis jakie posiada. Obejmuje to często polisy Odpowiedzialności Cywilnej sprawcy zdarzenia, polisy OC/AC, polisy NNW, prywatne polisy zdrowotne czy pracownicze polisy grupowe. Pomagamy klientom dochodzić swoich pieniędzy z wszystkich możliwych polis.